Background Image

Actueel

 

Vlaamse week tegen pesten


Van 17 februari tot 24 februari vindt de Vlaamse Week tegen Pesten plaats. Ongeveer 1 op 5 kinderen werd ooit het slachtoffer van pesten. Dit cijfer is iets “beter” dan een tiental jaar geleden, toen er sprake was van 1 op 4 slachtoffers. Maar het blijft nog steeds een ernstig probleem in de meeste scholen, waarbij blijvende inspanningen noodzakelijk zijn. De cijfers geven ook niet altijd de verdoken vormen van pesten weer. Jongeren zijn vaak beschaamd om hiermee naar buiten te komen, met schuldgevoel en isolatiegedrag tot gevolg. Het blijft hard om dragen en valt zelfs moeilijk te vertellen tegen de ouders. Heel vaak hebben zij geen weet dat hun kind gepest wordt. Dit creëert op termijn een vicieuze cirkel waar men moeilijk een uitweg kan vinden. Challenge Day vindt dat ieder kind het recht heeft om zich veilig, geliefd en gewaardeerd te voelen. Tijdens de ééndaagse workshop "Challenge Day", wordt er meer onderling begrip en een solidaire schoolomgeving gecreëerd. Op zo'n verbindende dag ervaren jongeren aan den lijve dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan dat ze verschillen. Dat resulteert in een veilig gevoel en saamhorigheid, tussen de jongeren onderling én met volwassenen, en leidt onmiddellijk tot een positiever schoolklimaat in het algemeen. De impact is werkelijk voelbaar tot lang na de Challenge Day zelf. Wil je onze organisatie steunen en zo deze ervaring mogelijk maken voor iedere jongere en op elke school? Dit kan door zelf een Challenge Day te boeken, dit bericht te delen of door een donatie te doen op rekeningnummer BE38 7340 3949 5072 (een Challenge Day kost 35 eur per leerling).


> TERUG naar het nieuwsoverzicht