Background Image

Challenge Day

voor jongeren

Opvolging


In principe vraagt Challenge Day als programma geen specifieke nazorg. Wij moedigen de scholen sterk aan om hun eigen zorgcoördinator en een vertegenwoordiger van het CLB te laten deelnemen aan de dag zelf. Bij de boeking wordt er eveneens een lespakket bezorgd bestaande uit verschillende relevante thema’s. Het is de bedoeling dat de school deze lessen alvast vastlegt in de agenda, zodat onmiddellijk na de Challenge Day hiermee aan de slag gegaan kan worden.

Onze organisatie neemt contact op met de school binnen de week na de workshop, en een 4 à 6 weken erna om af te toetsen of wij nog met bepaalde issues kunnen helpen. Bovendien beschikken wij over een lijst van gespecialiseerde coaches en organisaties die de nazorg, indien nodig, kunnen garanderen.